Naar de inhoud
Naar het hoofdmenu Naar het submenu
Naar tekst vergroten / verkleinen
 
Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina
 

Wajong

Platform VG volgt de invoering van de aangepaste Wajong. Daarnaast wordt samen met het landelijk Platform GGZ voorlichting over de veranderingen in de Wajong uitgevoerd.

 

Platform VG kijkt of de veranderingen in de Wajong niet slecht zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Nieuwsberichten over dit onderwerp:


Meer over de Wajong


Nieuwsbrief Cultuuromslag Wajong

Het programma Cultuuromslag Wajong geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Met deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen van het programma op de hoogte gehouden en met elkaar in contact gebracht.. Iedere maand wordt men geïnformeerd over de plannen, de voortgang en de opbrengsten.


Links

www.szw.nl
Algemene informatie over uitkeringen.

www.szw/wajong.nl
Wajong: algemene informatie
Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten

www.vanwajongnaarwerk.nl
Met deze website wil men de kennis- en informatiedeling stimuleren tussen alle functionarissen die betrokken zijn bij het thema 'jonggehandicapten en werk'.

www.uwv.nl  
Informatie over Wajong

www.wajongwerkt.nl 
Op deze site worden Wajongers en werkgevers bij elkaar gebracht.