Naar de inhoud
Naar het hoofdmenu Naar het submenu
Naar tekst vergroten / verkleinen
 
Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina
 

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Ze zijn minder productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het werk. Daarom is er de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) om deze mensen te helpen om toch te werken en in hun eigen onderhoud te voorzien.

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de Wsw onderbrengen in de nieuwe Participatiewet. Daardoor zullen onder andere de voorwaarden voor de Wsw per 1 januari 2014 wijzigen. De Participatiewet wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert Programma Versterking CliëntenPositie (VCP) Wsw-gerechtigden en hun omgeving over de consequenties van de wetswijziging.

Nieuwsberichten over dit onderwerp: