Naar de inhoud
Naar het hoofdmenu Naar het submenu
Naar tekst vergroten / verkleinen
 
Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina
 

Begeleiding AWBZ naar Wmo

De extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 

Platfrom VG heeft een factsheet langdurige zorg uitgegeven.

Project Wat komt er op ons af?
Project 'Wat komt er op ons af?' is het voorlichtingsproject van Platform VG en de aangesloten organisaties. Het doel is om direct betrokkenen en belangenbehartigers te informeren over de vele komende veranderingen in zorg en onderwijs en om kennis te delen. Zoals decentralisatie van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de jeugdzorg naar de gemeente, de Wet werken naar vermogen en Passend onderwijs.

 • Klik hier voor meer informatie. 

Programma Aandacht voor iedereen
In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarbij. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.

 • Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrieven
Regelmatig geeft het programma 'Aandacht voor iedereen' nieuwsbrieven uit.

 • Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

 

Nieuwsberichten over dit onderwerp:


Nieuwsflitsen

Het ministerie van VWS geeft regelmatig nieuwsbrieven uit over de stand van zaken rond de begeleiding in de Wmo (zie ook www.invoeringwmo.nl). 

 • Nieuwsflits (april 2013)
  Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars
 • Nieuwsflits (maart 2013)
  Vernieuwde website
 • Nieuwsflits (maart 2013)
  Met: tafel van vijf, masterclass gemeenten en verzekeraars, goede cliëntondersteuning voor iedereen, digitale ontmoetingsruimte
 • Nieuwsflits (januari 2013)
  Staatssecretaris werkt aan visie; Onderzoek Wmo-raden; sociale firma's; Samenhang informatievoorziening; Bondgenoten en coalities
 • Nieuwsflits (juli 2012)
  Met: Uw mening telt!
 • Nieuwsflits (juni 2012)
  Met: Tweede Kamer wil TransitieBureau voortzetten.
 • Nieuwsflits (maart 2012)
  Met: het aanbod van gemeente is een verrijking; oproep aan gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties; volg @TransitieBureau op Twitter!; nieuwe Handreikingen'; Learn & Share bijeenkomsten voor wethouders.
 • Nieuwsflits (februari 2012)
  Onderwerpen: Interview Aad Koster (Actiz); handreiking mogelijkheden voor vernieuwing; beleidsinformatie extramurale begeleiding voor gemeenten, digitale ontmoetingsruimte.
 • Nieuwsflits (januari 2012)
  Onderwerpen: Voorstellen van het Transitiebureau en introductie mogelijkheden site www.invoeringwmo.nl